Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Zuivelverordening heffingen melkveehouderij en melkgeitenhouderij 2006

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening van het Productschap Zuivel van 9 november 2005, houdende vaststelling van de bestemmingsheffingen ten behoeve van de uitgaven voor de melkveehouderij en de melkgeitenhouderij voor het jaar 2006 (Zuivelverordening heffingen melkveehouderij en melkgeitenhouderij 2006)
Het bestuur van het Productschap Zuivel;
Gelet op artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Zuivel;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt gebezigd de terminologie van de Zuivelverordening 2003, Administratieve bepalingen en wordt voorts dan wel in afwijking daarvan verstaan onder:
geitenmelk : in Nederland gewonnen melk van geiten;
melk : in Nederland gewonnen melk van runderen;
melkgeitenhouder : de ondernemer die bedrijfsmatig melkgeiten houdt;
melkveehouder : de ondernemer die bedrijfsmatig melkkoeien houdt;
ontvanger van (geiten)melk : de natuurlijke of rechtspersoon die bedrijfsmatig (geiten)melk ontvangt van één of meer melkveehouders of melkgeitenhouders;
1.
Melkveehouders zijn ten behoeve van de uitgaven van het productschap voor de melkveehouderij aan het productschap een heffing verschuldigd over de op hun bedrijf gewonnen en door hen aan een ontvanger van melk geleverde hoeveelheden melk van € 0,05 per 100 kg melk.
2.
De oplegging en inning van de in lid 1 bedoelde heffing kunnen worden gemandateerd aan de ontvanger van de melk.
1.
Melkgeitenhouders zijn ten behoeve van de uitgaven van het productschap voor de melkgeitenhouderij aan het productschap een heffing verschuldigd over de op hun bedrijf gewonnen en door hen aan een ontvanger van geitenmelk geleverde hoeveelheden geitenmelk van € 0,05 per 100 kg geitenmelk.
2.
De oplegging en inning van de in lid 1 bedoelde heffing kunnen worden gemandateerd aan de ontvanger van de geitenmelk.
Artikel 4
Ondernemers van zuivelfabrieken en boerderijzuivelbereiders zijn over de hoeveelheden melk die op hun bedrijf zijn gewonnen en verwerkt in door hen geproduceerde en afgeleverde hoeveelheden boter, consumptiemelk, consumptiemelkproducten, kaas of andere producten ten behoeve van de uitgaven van het productschap voor de melkveehouderij aan het productschap een heffing verschuldigd van € 0,05 per 100 kg melk.
Artikel 5
Ondernemers van zuivelfabrieken en boerderijzuivelbereiders zijn over de hoeveelheden geitenmelk die op hun bedrijf zijn gewonnen en verwerkt in door hen geproduceerde en afgeleverde hoeveelheden geitenmelkproducten ten behoeve van de uitgaven van het productschap voor de melkveehouderij aan het productschap een heffing verschuldigd van € 0,05 per 100 kg geitenmelk.
Artikel 6
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2006. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2006, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2006.
Artikel 7
Deze verordening wordt aangehaald als Zuivelverordening heffingen melkveehouderij en melkgeitenhouderij 2006.
Zwolle, 9 november 2005
voorzitter
secretaris