Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Zuivelverordening Heffing melkveehouderij 2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening van het Productschap Zuivel van 13 november 2002, houdende vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve van de uitgaven voor de melkveehouderij voor het jaar 2003 (Zuivelverordening Heffing melkveehouderij 2003)
Het bestuur van het Productschap Zuivel;
Gelet op artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 9 van de Instellingsverordening Produktschap Zuivel;
Besluit:
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 13-03-2004]
In deze verordening wordt verstaan onder:
melk : in Nederland gewonnen melk;
ontvanger van melk : de natuurlijke of rechtspersoon die bedrijfsmatig melk ontvangt van één of meer melkveehouders en terzake betalingen aan de desbetreffende melkveehouders verricht.
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 13-03-2004]
Melkveehouders zijn ten behoeve van de uitgaven van het productschap voor de melkveehouderij een heffing verschuldigd over de op hun bedrijf gewonnen en door hen aan een ontvanger van melk geleverde hoeveelheden melk van € 0,03 per 100 kg melk. De inning en afdracht van deze heffing vindt plaats door de ontvanger van melk.
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 13-03-2004]
Met het oog op de inning en afdracht van de in artikel 2 bedoelde heffing zijn de ontvangers van melk aan het productschap een heffing verschuldigd over de door hen van melkveehouders ontvangen hoeveelheden melk van € 0,03 per 100 kg melk.
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 13-03-2004]
Ondernemers van zuivelfabrieken en boerderij-zuivelbereiders zijn over de hoeveelheden melk, die op hun bedrijf zijn gewonnen en verwerkt in door hen geproduceerde en afgeleverde boter, consumptiemelk, consumptiemelkproducten, kaas of andere producten, ten behoeve van de uitgaven van het productschap voor de melkveehouderij aan het productschap een heffing verschuldigd van € 0,03 per 100 kg melk.
Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 13-03-2004]
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2003. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2003, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2003.
Artikel 6 [Materieel uitgewerkt per 13-03-2004]
Deze verordening wordt aangehaald als Zuivelverordening Heffing melkveehouderij 2003.
Amersfoort, 13 november 2002
voorzitter
secretaris