Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Zuivelverordening Administratieve heffingen 2004

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening van het Productschap Zuivel van 12 november 2003, houdende vaststelling van de administratieve heffingen voor het jaar 2004 (Zuivelverordening Administratieve heffingen 2004)
Het bestuur van het Productschap Zuivel;
Gelet op artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Zuivel;
Besluit:
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2005]
In deze verordening wordt gebezigd de terminologie van de Zuivelverordening 2003, Administratieve bepalingen en wordt voorts dan wel in afwijking daarvan verstaan onder:
melk : in Nederland gewonnen melk van runderen;
melkveehouder : de ondernemer die bedrijfsmatig melkkoeien houdt;
ontvanger van melk : de natuurlijke of rechtspersoon die bedrijfsmatig melk ontvangt van een of meer melkveehouders.
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2005]
Melkveehouders zijn aan het productschap over de door hen aan een ontvanger van melk afgeleverde hoeveelheid melk een heffing verschuldigd van € 0,02 per 100 kg melk.
1.
De ontvangers van melk zijn aan het productschap over de door hen ontvangen hoeveelheden melk een heffing verschuldigd van € 0,06 per 100 kg melk.
2.
In afwijking van het bepaalde in lid 1 zijn de ontvangers van melk
a. de daar vermelde heffing niet verschuldigd over de hoeveelheden door hen ontvangen melk, waarvan zij ten genoegen van het productschap aantonen, dat daarover die heffing reeds aan het Productschap is betaald;
b. slechts een heffing van € 0,04 per 100 kg melk aan het productschap verschuldigd over de hoeveelheden melk, waarvan zij ten genoegen van het productschap aantonen dat daarover de in artikel 2 bedoelde heffing is betaald.
a.
Ondernemers van zuivelfabrieken en boerderijzuivelbereiders zijn over de hoeveelheden melk, die op hun bedrijf zijn gewonnen en verwerkt in door hen geproduceerde en in de periode 1 januari 2004 tot en met 31 maart 2004 afgeleverde hoeveelheden boter, consumptiemelk, consumptiemelkproducten, kaas of andere producten aan het productschap een administratieve heffing verschuldigd van € 0,08 per 100 kg melk;
b.
Ondernemers van zuivelfabrieken en boerderijzuivelbereiders zijn over de hoeveelheden melk, die op hun bedrijf rijn gewonnen en verwerkt in door hen geproduceerde en in de periode 1 april 2004 tot en met 31 december 2004 afgeleverde hoeveelheden boter, consumptiemelk, consumptiemelkproducten, kaas of andere producten aan het productschap een administratieve heffing verschuldigd van € 0,03 per 100 kg melk.
Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2005]
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2004. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2004, treedt zij in werking met ingang van de dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2004.
Artikel 6 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2005]
Deze verordening wordt aangehaald als Zuivelverordening Administratieve heffingen 2004.
Zoetermeer, 12 november 2003
voorzitter
secretaris