Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
I. Samenvatting
II. Inleiding
III. Ziektekostentegemoetkomingen per 1 januari 1997
a
b
c
IV. Inkomenstoeslag per 1 januari 1997
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Ziektekostentegemoetkoming per 1 januari 1997

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Ziektekostentegemoetkoming per 1 januari 1997
I. Samenvatting
In deze circulaire worden de ziektekostentegemoetkomingen bekendgemaakt zoals deze per 1 januari 1997 voor betrokkene (en zijn medebetrokkenen) gaan gelden.
Het bedrag van de inkomenstoeslag en de aanvullende toeslag, als bedoeld in het Besluit inkomenstoeslag rijkspersoneel (BIR), blijft ongewijzigd.
II. Inleiding
De tegemoetkoming die op basis van het Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel (BTZR) aan de desbetreffende ambtenaar wordt toegekend, is per maand gelijk aan de som van een basisbedrag en de helft van de MOOZ-omslagbijdrage en van de WTZpooling. Jaarlijks wordt deze tegemoetkoming per 1 januari aangepast. Het basisbedrag wordt gewijzigd overeenkomstig het gewogen gemiddelde van de procentuele wijziging van de premies die door een aantal niet op winst-gerichte ziektekostenverzekeraars worden vastgesteld voor een verzekering tegen ziektekosten. Deze door Zorgverzekeraars Nederland berekende wijziging bestaat per 1 januari 1997 – ten opzichte van 1 januari 1996 – uit een stijging van 1,7%.
De MOOZ-omslagbijdrage is eveneens verhoogd. Voor een volwassene bedraagt deze thans f 12,90 (was f 8,30) per maand. Het bedrag van de WTZ-pooling blijft ongewijzigd en bedraagt voor een volwassene f 27,00 per maand.
III. Ziektekostentegemoetkomingen per 1 januari 1997
De tegemoetkomingen per maand, zoals die gelden vanaf 1 januari 1997, worden als volgt vastgesteld:
a
Voor (mede-)betrokkenen (bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, BTZR):
1. met een WTZ-standaardpolis als bedoeld in genoemd lid:
f 98,55 + f 6,45 (MOOZ) + f 13,50 (WTZ-pooling) + f 5,00 (overgangsbepaling) = f 123,50 (was f 119,56);
2. voor anderszins (mede-)betrokkenen:
f 98,55 + f 6,45 (MOOZ) + f 13,50 (WTZ-pooling) = f 118,50 (was f 114,56).
b
Voor één medebetrokken kind jonger dan 16 jaar (bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder b, BTZR):
1. verzekerd via een WTZ-standaardpolis als bedoeld in genoemd lid: f 49,27 + f 3,23 (MOOZ) + f 6,75 (WTZ-pooling) + f 2,50 (overgangsbepaling) = f 61,75 (was f 59,78);
2. anders particulier verzekerd:
f 49,27 + f 3,23 (MOOZ) + f 6,75 (WTZ-pooling) = f 59,25 (was f 57,28).
c
Voor medebetrokken kinderen tussen 16 respectievelijk 18 en 27 jaar (bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder c, BTZR):
1. verzekerd via een WTZ-standaardpolis als bedoeld in genoemd lid:
f 49,27 + f 6,45 (MOOZ) + f 13,50 (WTZ-pooling) + f 2,50 (overgangsbepaling) = f 71,72 (was f 68,60);
2. anders particulier verzekerd:
f 49,27 + f 6,45 (MOOZ) + f 13,50 (WTZ-pooling) = f 69,22 (was f 66,10).
IV. Inkomenstoeslag per 1 januari 1997
Het bedrag van de inkomenstoeslag en de aanvullende toeslag, als bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid, van het Besluit inkomenstoeslag rijkspersoneel, van f 26,50 respectievelijk f 12,00 per maand blijft ongewijzigd.
Ik verzoek u met het bovenstaande rekening te houden. Inlichtingen uitsluitend voor afdelingen Personeelszaken van geadresseerden bij de heer Martens respectievelijk het secretariaat van de afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociaal Beleid (telefoon 070-302 69 04 respectievelijk 302 68 47).
De van Binnenlandse Zaken ,
Minister
voor deze,
de
directeur-generaal Management en Personeelsbeleid