Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wijzigingswet Wet op de kansspelen betreffende sportprijsvragen en de lotto

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 3 december 1992, tot wijziging van bepalingen van de Wet op de kansspelen betreffende sportprijsvragen en de lotto
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een herstructurering van de verkooporganisatie alsmede een grotere flexibiliteit in de bedrijfsvoering mogelijk te maken van de rechtspersoon aan welke vergunning is verleend krachtens de artikelen 16 en 27 b van de Wet op de kansspelen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
Het Besluit van 17 augustus 1974, Stb. 477 (Lotto-toto-besluit) wordt ingetrokken.
Artikel III
Binnen twee jaren nadat deze wet in werking is getreden zenden Onze Ministers van Justitie en van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur een rapport aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende de werking van deze wet en de op basis daarvan verleende vergunningen.
Artikel IV
Deze wet treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 3 december 1992
De Staatssecretaris van Justitie,
De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
Uitgegeven de tiende december 1992
De Minister van Justitie,