{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen, enz. (etikettering van levensmiddelen met kinine en cafeïne)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 17 maart 2010. U leest nu de tekst die gold op 16 maart 2010.
Besluit van 20 oktober 2003, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen en van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen in verband met de etikettering van levensmiddelen met kinine en cafeïne
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 augustus 2003, VGB/VL 2393228, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en van Economische Zaken;
Gelet op richtlijn nr. 2002/67/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 18 juli 2002 betreffende de etikettering van levensmiddelen die kinine en levensmiddelen die cafeïne bevatten (PbEG L 191), alsmede op artikel 4, eerste lid, onder a, artikel 8, eerste lid, onder c, en artikel 13, onder a, van de Warenwet;
De Raad van State gehoord (advies van 18 september 2003, No. W13.03.0338/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 oktober 2003, VGB/VL 2416966, uitgebracht in overeenstemming met Onze Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en van Economische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen .]
Artikel II
[Wijzigt het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen .]
Artikel III
Eet- en drinkwaren die voor 1 juli 2004 zijn geëtiketteerd en voldoen aan:
a. het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen zoals dat onmiddellijk voor de inwerkingtreding van dit besluit luidde; en
b. het Warenwetbesluit Frisdranken of de Warenwetregeling Vrijstelling frisdranken met hoog cafeïnegehalte zoals die onmiddellijk voor de inwerkingtreding van dit besluit luidden;
mogen nog verhandeld worden totdat de voorraden zijn uitverkocht.
Artikel IV
Het Warenwetbesluit Frisdranken wordt ingetrokken.
Artikel V
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2004.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 20 oktober 2003
De
Minister
Uitgegeven de elfde november 2003
De
Minister