{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wijzigingsbesluit titel van de begroting voor het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 september 2002. U leest nu de tekst die gold op 31 augustus 2002.
Besluit van 10 april 1999, houdende wijziging van de titel van de begroting voor het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens Onze Minister van Financiën van 6 april 1999, CW99/57950;
Gelet op de artikel 1, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 1976, Stb. 671;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
Aan de in artikel 1, eerste lid, van de Comptabiliteitswet genoemde begrotingen wordt een begroting toegevoegd voor Koninkrijksrelaties.
2.
De begroting voor Koninkrijksrelaties bevat de ramingen van de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten met betrekking tot de aan de Nederlandse Antillen en Aruba te verlenen hulp en bijstand met uitzondering van de ramingen welke ter zake van deze hulp en bijstand worden opgenomen in een begrotingsartikel «personeel en materieel» van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Artikel 2
De in het vorige artikel bedoelde begroting wordt beheerd door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Artikel 3
Het koninklijk besluit van 31 augustus 1977, houdende toevoeging aan de rijksbegroting van een hoofdstuk voor het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse Zaken (Stb. 518), wordt ingetrokken.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en het werkt terug tot en met 1 januari 1999.
Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onze Minister van Financiën zijn, ieder voor zoveel hem aangaat, belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.
's-Gravenhage, 10 april 1999
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
De Minister van Financiën,
Uitgegeven de tweeëntwintigste april 1999
De Minister van Justitie,