Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II. Overgangsrecht
Artikel III. Inwerkingtredingsbepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wijzigingsbesluit Reïntegratie-instrumentenbesluit Wet REA (afschaffing kostenvergoeding medisch geïndiceerde reïntegratietrainingen)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 29 december 2005. U leest nu de tekst die gold op 28 december 2005.
Besluit van 4 februari 2003 tot wijziging van het Reïntegratie-instrumentenbesluit Wet REA in verband met de afschaffing van kostenvergoeding van medisch geïndiceerde reïntegratietrainingen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 november 2002, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/R&S/02/86543;
Gelet op artikel 16, derde lid, en 22, zevende lid, van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten;
De Raad van State gehoord (advies van 13 januari 2003, No. W12.02.0508/IV);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 januari 2003, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/R&S/03/2959;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Reïntegratie-instrumentenbesluit Wet REA.]
Artikel II. Overgangsrecht
De Tijdelijke regeling medisch geïndiceerde reïntegratietrainingen Wet REA blijft van toepassing ten aanzien van subsidieaanvragen die zijn ingediend voor inwerkingtreding van dit besluit.
Artikel III. Inwerkingtredingsbepaling
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 4 februari 2003
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de achttiende februari 2003
De Minister van Justitie,