{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wijzigingsbesluit Reglement van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 6 augustus 1991, tot wijziging van het Reglement van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen a.i. van 26 juli 1991, nummer 91067060, directoraat-generaal voor het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, Stafdirectie Juridische Zaken;
Gezien de brief van het dagelijks bestuur (wijziging) van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen van 15 april 1991, kenmerk B 2016;
Overwegende, dat het wenselijk is aan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen een zelfstandige commissie te verbinden die, in verband met de nadere vormgeving van de tweede fase van het hoger onderwijs, belast is met de erkenning van onderzoekscholen;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
Het aantal verzoeken dat de universiteiten kunnen indienen ingevolge artikel 24 b, eerste lid, is in ieder geval voor de jaren 1991, 1992 en 1993 beperkt tot in het protocol nader te bepalen aantallen en voorwaarden.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en de Algemene Rekenkamer.
's-Gravenhage, 6 augustus 1991
De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,
Uitgegeven de vierentwintigste september 1991
De Minister van Justitie a.i.,