Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wijzigingsbesluit naam van het Regiment Stoottroepen in Regiment Stoottroepen Prins Bernhard

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 10 juni 2002, houdende de wijziging van de naam van het Regiment Stoottroepen in Regiment Stoottroepen Prins Bernhard
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 7 juni 2002, nr. C 2002/258 directie juridische zaken, afdeling wet- en regelgeving;
Overwegende dat er een bijzondere band bestaat tussen Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der Nederlanden en het Regiment Stoottroepen;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Het Regiment Stoottroepen wordt met ingang van 29 juni 2002 voortgezet onder de naam:
REGIMENT STOOTTROEPEN PRINS BERNHARD
Artikel 2
Aan het vaandel van het Regiment Stoottroepen wordt een cravate gehecht waarop de naam:
REGIMENT STOOTTROEPEN PRINS BERNHARD
wordt vermeld.
Artikel 3
In het Koninklijk Besluit van 12 maart 1977, nummer 101, houdende bepalingen inzake rangschikking, oprichtingsdata en genealogieën van de regimenten en korpsen der Koninklijke Landmacht, wordt «Regiment Stoottroepen» telkens vervangen door: Regiment Stoottroepen Prins Bernhard.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan Onze Adjudant-Generaal, tevens Chef van Ons militair Huis.
's-Gravenhage, 10 juni 2002
De Minister van Defensie,
Uitgegeven de zevenentwintigste juni 2002
De Minister van Justitie,