Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wijzigingsbesluit Mijnreglement 1964, enz. (machines)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2003. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van 21 februari 1995, tot wijziging van het Mijnreglement 1964 en het Mijnreglement continentaal plat (machines)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 5 december 1994, nr. 94083292 WJA/W;
Gelet op de richtlijn nr. 89/392/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 juni 1989 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende machines ( PbEG L 183) alsmede op artikel 9, eerste en derde lid, van de Mijnwet 1903 en op artikel 26, eerste lid, onder b , van de Mijnwet continentaal plat;
De Raad van State gehoord (advies van 6 februari 1995, nr. W10.94.0747);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 14 februari 1995, nr. 95011554 WJA/W;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
1.
Artikel 91 a , tweede tot en met vijfde lid, van het Mijnreglement continentaal plat geldt niet met betrekking tot machines die voor het tijdstip van inwerkingtreden van dit besluit in gebruik zijn genomen en die voldoen aan de artikelen 19 , 83 tot en met 87 en 89 van het Mijnreglement continentaal plat zoals die voor machines golden onmiddellijk voor dat tijdstip.
2.
Artikel 91 a , tweede tot en met vijfde lid, van het Mijnreglement continentaal plat geldt niet met betrekking tot machines voor het heffen of verplaatsen van personen en veiligheidscomponenten die voor 1 januari 1997 in gebruik zijn genomen en die voldoen aan de artikelen 19 , 83 tot en met 87 en 89 van het Mijnreglement continentaal plat zoals die voor veiligheidscomponenten golden onmiddellijk voor het tijdstip van inwerkingtreden van dit besluit.
Artikel IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 21 februari 1995
De Minister van Economische Zaken,
Uitgegeven de negende maart 1995
De Minister van Justitie,