Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
ARTIKEL IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wijzigingsbesluit Mijnreglement 1964 en het Mijnreglement continentaal plat

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2003. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van 26 oktober 1996 tot wijziging van het Mijnreglement 1964 en het Mijnreglement continentaal plat (omnibus)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 14 augustus 1996, nr. 96046226 WJA/W, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
Gelet op artikel 9, eerste en derde lid, van de Mijnwet 1903 en op artikel 26, eerste lid, onder b, van de Mijnwet continentaal plat;
De Raad van State gehoord (advies van 8 oktober 1996, nr. W10.96.0366);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken, uitgebracht in overeenstemming met Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 23 oktober 1996, nr. 96065789 WJA/W;
Hebben goedgevonden en verstaan:
ARTIKEL I
[Wijzigt het Mijnreglement 1964.]
ARTIKEL II
[Wijzigt het Mijnreglement continentaal plat.]
ARTIKEL III
Het verbod, bedoeld in artikel 49 a , eerste lid, van het Mijnreglement continentaal plat, geldt met betrekking tot sanitair afval niet voor de in artikel 49 a , tweede lid, onderdeel b , onder 3°, van het Mijnreglement continentaal plat bedoelde mijnbouwinstallaties tot de eerste dag van de twaalfde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.
ARTIKEL IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Het Oude Loo, 26 oktober 1996
De Minister van Economische Zaken,
Uitgegeven vijfentwintigste februari 1997
De Minister van Justitie,