Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wijzigingsbesluit diverse besluiten op veterinair en plantenziektenkundig terrein (schrappen van attributie aan ambtenaren alsmede instelling van de VWA)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 25 februari 2005. U leest nu de tekst die gold op 24 februari 2005.
Besluit van 16 december 2002, houdende wijziging van diverse besluiten op veterinair en plantenziektenkundig terrein in verband met het schrappen van attributie aan ambtenaren alsmede in verband met de instelling van de VWA
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 9 december 2002, no. TRCJZ/2002/11614, Directie Juridische Zaken;
Gelet op artikel 3 van de Plantenziektenwet, artikel 2 van de Landbouwkwaliteitswet en de artikelen 3, 15, 44, 58 en 102 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;
De Raad van State gehoord (advies van 11 december 2002, nr. W11.02.0558/V);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 12 december 2002, no. TRCJZ/2002/13214, Directie Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit bestrijding bacterievuur 1983.]
Artikel II
[Wijzigt het Besluit bestrijding wratziekte 1973.]
Artikel III
[Wijzigt het San José-schildluisbesluit 1977.]
Artikel IV
[Wijzigt het Landbouwkwaliteitsbesluit geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en specificiteitcertificering.]
Artikel V
[Wijzigt het Besluit bescherming tegen bepaalde zoönosen en bestrijding besmettelijke dierziekten.]
Artikel VI
[Wijzigt het Besluit doden van dieren.]
Artikel VII
[Wijzigt het Besluit dierenvervoer 1994.]
Artikel VIII
[Wijzigt het Besluit niet gehouden dieren.]
Artikel IX
[Wijzigt het Besluit gebruik sera en entstoffen.]
Artikel X
[Wijzigt het Besluit verdachte dieren.]
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.
2.
De besluiten op grond van artikel 8 van het Besluit bestrijding bacterievuur 1983, artikel 4 van het Besluit bestrijding wratziekte 1973 en de artikelen 2, eerste lid, 3, eerste lid, en 5 van het San José-schildluisbesluit 1977, genomen voor de inwerkingtreding van dit besluit, gelden als een besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
3.
In procedures en rechtsgedingen als bedoeld in de hoofdstukken 6, 7 en 8 van de Algemene wet bestuursrecht , betreffende besluiten op grond van de Besluit bestrijding bacterievuur 1983 , het Besluit bestrijding wratziekte 1973 en het San José-schildluisbesluit 1977 , treedt de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij als bevoegd bestuursorgaan of procespartij in de plaats van de directeur van de Plantenziektenkundige Dienst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij horende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 16 december 2002
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Uitgegeven de dertigste december 2002
De Minister van Justitie,