Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wijzigingsbesluit Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 23 oktober 2000 tot wijziging van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 17 oktober 2000, nr. WV2000/389 M, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Verbruiksbelastingen;
Gelet op artikel 16, eerste lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968.]
Artikel II
Artikel 1, derde lid, onderdeel b, van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 zoals dat luidde tot het in artikel III, tweede lid, bedoelde tijdstip, blijft op of na dat tijdstip van toepassing met betrekking tot die vergunningen die nog van kracht zijn ingevolge artikel 112 van de Wet personenvervoer 2000.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2000.
2.
In afwijking van het eerste lid treden artikel I, onderdeel A, en artikel II in werking op het tijdstip waarop artikel 127 van de Wet personenvervoer 2000 in werking treedt.
Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 23 oktober 2000
De Staatssecretaris van Financiën,
Uitgegeven de negende november 2000
De Minister van Justitie,