{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wijzigingsbesluit Besluit SUWI en Besluit taakuitoefening Inspectie Werk en Inkomen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 9 maart 2007. U leest nu de tekst die gold op 8 maart 2007.
Besluit van 16 augustus 2003 tot wijziging van het Besluit SUWI en het Besluit taakuitoefening Inspectie Werk en Inkomen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte, van 19 mei 2003, nr. SV/R&S/03/17524;
Gelet op artikel 72, vijfde lid, van de Werkloosheidswet, artikel 8, vierde lid, van de Wet inschakeling werkzoekenden, artikel 10, vijfde lid, en 15, tweede lid, van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten en artikel 44 en 73, vijfde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
De Raad van State gehoord (advies van 8 juli 2003, nr. W12.03.0186/IV);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 augustus 2003, nr. SV/R&S/03/54291;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit SUWI.]
Artikel II
[Wijzigt het Besluit taakuitoefening Inspectie Werk en Inkomen.]
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met dien verstande dat artikel I, onderdeel D, terugwerkt tot en met 1 januari 2002.
2.
De periode met betrekking waartoe voor de eerste maal in 2003 toepassing wordt gegeven aan artikel 10 van het Besluit taakuitoefening Inspectie Werk en Inkomen, zoals dit artikel komt te luiden op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit, wordt in overleg tussen de secretaris-generaal en de inspecteur-generaal vastgesteld.
Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 16 augustus 2003
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de achtentwintigste augustus 2003
De Minister van Justitie,