Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII. Invoeringsbepaling bekostiging REC
Artikel VIII. Aantal leerlingen t.b.v. berekening formatie en vergoeding materiële instandhouding scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs
Artikel IX. Invoeringsregeling formatie schooljaar 2003–2004
Artikel X. Invoeringsregeling ambulante begeleiding
Artikel XI. Aanvullende formatie en vergoeding materiële instandhouding scholen verbonden aan pedologische instituten
Artikel XII. Invoeringsregeling vergoeding materiële instandhouding cluster 4
Artikel XIII. Geen toepassing groeiregeling
Artikel XIV. Invoeringsregeling leerlinggebonden budget basisonderwijs
Artikel XV. Invoeringsregeling leerlinggebonden budget basisonderwijs
Artikel XVI. Invoeringsregeling leerlinggebonden budget voortgezet onderwijs
Artikel XVII. Invoeringsregeling scholen met formatie op grond van artikel 117, achtste lid, van de Wet op de expertisecentra
Artikel XVIII
Artikel XIX
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel x Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WEC, enz. (invoering van leerlinggebonden financiering)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Het totaal van de formatie ambulante begeleiding voor de schooljaren 2003–2004 en 2004–2005 wordt vastgesteld op de omvang van die formatie zoals die voor de school gold op 1 augustus 2003 vermeerderd met de formatie op grond van de Regeling aanvullende formatie (v)so rechtstreekse instromers zoals die voor de school op genoemde datum gold.
2.
Ten behoeve van de berekening van de omvang van de formatie ten behoeve van preventieve ambulante begeleiding voor het schooljaar 2005–2006 wordt op de teldatum 1 oktober 2003 het aantal leerlingen geteld dat op basis van de Regeling aanvullende formatie (v)so rechtstreekse instromers in aanmerking komt voor ambulante begeleiding en wordt op 1 oktober 2004 vastgesteld voor hoeveel van die leerlingen een leerlinggebonden budget beschikbaar is.