Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Aanleiding
2. Bevoegdheid tot toepassing van het voorkeursrecht (artikel 2a)
2.1. Het begrip uitbreidingscapaciteit
2.2. Onzekerheid over nationaal of provinciaal ruimtelijk beleid
2.3. In welk stadium dient de verklaring van geen bezwaar te worden aangevraagd?
3. Toepassing van het voorkeursrecht, criteria artikel 2
4. Vervroegde vestiging
4.1. Artikelen 8 en 8a
4.2. Voorwaarden voor vervroegde vestiging
5. Geldingsduur van een tijdelijk voorkeursrecht op grond van artikel 8, 8a en 6
6. Vervroegde inwerkingtreding (artikel 4)
7. Relatie met de Algemene wet bestuursrecht
7.1. Voorbereiding van het voorstel van burgemeester en wethouders
7.2. Voorbereiding van het raadsbesluit
7.3. Voorkoming dubbel beroep (artikel 9a)
8. Gevolgen bij termijnoverschrijding bij een voorkeursrecht met tijdelijke werking
8.1. Het doen vervallen van het voorkeursrecht
8.2. ’ne bis in idem’
8.3. Schadevergoeding
9. De uitoefening van het voorkeursrecht
10. Uitzonderingen op de aanbiedingsplicht aan de gemeente
10.1. Optie-overeenkomsten (artikel 10, tweede lid, onder d)
10.2. Eerbiediging bestaande koopovereenkomsten (artikel 10, tweede lid, onder e)
10.3. Openbare verkopen
11. Nietigheid
12. Besluit voorkeursrecht gemeenten
13. Evaluatie
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 4.1 Wijziging Wet voorkeursrecht gemeenten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
4.1. Artikelen 8 en 8a
Artikel 8 is zodanig gewijzigd dat het nu niet meer de Kroon, maar de gemeenteraad is die vroegtijdig, voorafgaande aan een planologische maatregel, een voorkeursrecht kan vestigen op gronden waarvan de bestemmingswijziging die aan die gronden is toegedacht op een kaart is aangegeven.
Daarmee kan de gemeenteraad – vooruitlopend op een ontwerp voor een structuur- of bestemmingsplan, waarin bijvoorbeeld de verstedelijking van het bestaande agrarisch gebied wordt vastgelegd – een alert grondbeleid voeren en inspelen op actuele ontwikkelingen op de markt.
Voorafgaand aan het raadsbesluit kan zelfs al een voorstel van burgemeester en wethouders aan de raad om zo’n vroegtijdig voorkeursrecht te vestigen dit rechtsgevolg bewerkstelligen (artikel 8a). Het voorstel moet dan overigens wel voldoen aan de eisen die aan het raadsbesluit worden gesteld. De geldingsduur bedraagt maximaal acht weken. Dan moet het raadsbesluit het voorstel hebben bestendigd.