Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
A. Aanpassing van diverse bedragen
1. Verplaatsingskostenregeling 1989
2. Reisregeling binnenland
B. Overige mededelingen
1. Aantal te werken uren op jaarbasis in 2004
2. Eindejaarsuitkering over 2004
3. Spaarloonregeling rijkspersoneel
4. Premiespaarregeling rijkspersoneel
5. Inhoudingen en afdrachten inzake pensioenen e.d. per 1 januari 2004
6. Regeling vergoeding dienstautogebruik
7. Ikap-regeling rijkspersoneel
C. Nog tot stand te brengen wijziging per 1 januari 2004
1. Wijziging toelage bedrijfshulpverlening
D. Tot stand gekomen besluiten, regelingen en circulaires
Slotopmerkingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 7 Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2004

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Ikap-regeling rijkspersoneel van Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2004">
7. Ikap-regeling rijkspersoneel
In de toelichting op artikel 6, onder Doelen, tweede alinea, is vermeld dat in totaal de aanschafkosten van een pc en/of bijbehorende randapparatuur tot ten hoogste € 2.269 in het lopende kalenderjaar belastingvrij kunnen worden vergoed. Voor het jaar 2004 is het genoemde bedrag van € 2.269 gewijzigd in € 1.415.
Dit impliceert dat een ambtenaar die in 2003 voor dit doel van de IKAP-regeling gebruik heeft gemaakt tot een bedrag dat hoger is dan € 1.415 in 2004 het doel pc en/of bijbehorende randapparatuur niet meer ken benutten.
Van de belastinginspecteur is inmiddels vernomen dat het opnemen van het doel 'vakbondscontributie' in de IKAP-regeling er niet toe leidt dat de fiscale faciliëring voor de andere doelen niet meer van toepassing is. Voor de ambtenaar die niet voor het doel 'vakbondscontributie' kiest verandert er dus niets. Voor degenen die wel voor het doel 'vakbondscontributie' kiezen kunnen er gevolgen zijn. In het geval dat de zgn. 'pensioenvrije ruimte' door deze keuze wordt opgesoupeerd vindt er een verlaging van de pensioengrondslag plaats. Gelet op de hoogte van de bedragen en de totale omvang van de 'pensioenvrije ruimte' is de kans hierop echter vrij gering.