Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
A. Aanpassing van diverse bedragen
1. Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel
a. Maximumverrekeningsbedragen kost en inwoning
b. Restitutiebedrag kost
2. Verplaatsingskostenregeling 1989
a. Wijziging van de maximale verhuiskostenvergoeding
b. Wijziging bedragen verband houdende met het woon/werkverkeer
c. Wijziging financiële voorzieningen bij functieverplaatsing (overgangsrecht)
3. Reisregeling binnenland
4. Ehbo-toelage
B. Brutering van de overhevelingstoeslag
Salarisbedragen per 1 januari 2001
Aanpassing van toelagen, vergoedingen en dergelijke
Doorwerking brutering
Nabetalingen
C. Overige mededelingen
1. Aantal te werken uren op jaarbasis in 2001
2. Garantietoelage wettelijk minimumloon
3. Eindejaarsuitkering over 2001
4. Spaarloonregeling rijkspersoneel
5. Inhoudingen en afdrachten inzake pensioenen e.d. per 1 januari 2001
D. Tot stand gekomen wijzigingen van regelingen en circulaires en nog te verwachten wijzigingen
Slotopmerkingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel b Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2001

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
b. Restitutiebedrag kost
Het in artikel 2, derde lid, van genoemd besluit bedoelde restitutiebedrag voor kost wordt per 1 januari 2001 gewijzigd van f 8,25 in f 8,50 per dag.
De overige bedragen krachtens dit besluit, vermeld in de ministeriële regeling van 29 juni 2000, zijn niet gewijzigd. De ministeriële regeling waarin de gewijzigde bedragen zijn opgenomen, wordt in de Staatscourant gepubliceerd.