Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Titel I. Algemene bepalingen
+ Titel II. Legaliteitsbeginsel
+ Titel III. Het openbaar ministerie en de bevoegdheid van de rechter
- Titel IV. Rechterlijk bevel tot vervolging of verdere vervolging van strafbare feiten
+ Titel V. Schorsing van de vervolging
+ Titel VI. Behandeling door de raadkamer
+ Titel VII. Rechterlijke voorzieningen bij dringende noodzaak
+ Titel VIII. Algemeen voorschrift met betrekking tot rechterlijke beslissingen
+ Titel IX. Geheimhouding
+ Titel X. Beëdiging
+ Titel I. De verdachte
+ Titel II. De raadsman
+ Titel I. Algemeen
+ Titel II. Staandehouding en aanhouding
+ Titel III. Betreden van plaatsen ter aanhouding
- Titel IV. Onderzoek aan lichaam en kleding
+ Titel V. Ophouding voor verhoor
+ Titel VI. Mededeling van rechten bij ophouding voor verhoor
+ Titel VII. Inverzekeringstelling
+ Titel VIII. Voorlopige hechtenis
+ Titel IX. Inbeslagneming
+ Titel X. Binnentreden in woningen
+ Titel XI. Betreden van enkele bijzondere plaatsen
+ Titel XII. Handhaving van de orde ter gelegenheid van ambtsverrichtingen
+ Titel XIII. Maatregelen ter gelegenheid van een schouw of een huiszoeking
Titel XIV
+ Titel XV. Opneming ter observatie
+ Titel XVI. Strafrechtelijk financieel onderzoek
+ Titel XVII. Bijzondere bevoegdheden tot opsporing
+ Titel XVIII. Bijzondere bevoegdheden
+ Titel XIX. Bijstand aan opsporing door burgers
+ Titel XX. Doorlaten
+ Titel XXI. Verkennend onderzoek
+ Titel XXII. Schadevergoeding wegens toepassing van dwangmiddelen
+ Titel I. Het opsporingsonderzoek
+ Titel II. De rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken
+ Titel III. Gang van het gerechtelijk vooronderzoek
- Titel IV. Beslissing omtrent al dan niet verdere vervolging
+ Titel I. Het aanhangig maken van de zaak ter terechtzitting in eerste aanleg
+ Titel II. Bezwaarschrift tegen de dagvaarding
+ Titel III. Het aanhangig maken van de zaak ter terechtzitting in hoger beroep
- Titel IV. Behandeling ter terechtzitting
+ Titel V. Berechting van overtredingen in eerste aanleg
+ A. Gewone Rechtsmiddelen
+ B. Buitengewoon rechtsmiddel
+ Titel I. Strafvordering ter zake van ambtsmisdrijven
+ Titel II. Strafvordering in zaken betreffende jeugdige personen
+ Titel III. Berechting van verdachten, bij wie tijdens het begaan van het feit gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing van de geestvermogens bestond
+ Titel IIIa. Strafvordering ter zake van ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel
- Titel IV. Verschoning en wraking van rechters
+ Titel V. Vervolging en berechting van rechtspersonen en andere samenwerkingsverbanden
+ Titel VI. Strafvordering buiten het rechtsgebied van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
+ Titel VII. Rechterlijke bevelen tot handhaving van de openbare orde
+ Titel VIII. Internationale rechtshulp
+ Titel IX. Overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen
+ Titel I. Tenuitvoerlegging
+ Titel II. Kosten
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 309 Wetboek van Strafvordering BES

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
De terechtzitting is openbaar, tenzij het Hof ambtshalve, dan wel op de vordering van de procureur-generaal of op het verzoek van de verdachte, in het belang van de openbare orde of de zedelijkheid beveelt, dat de behandeling ter terechtzitting geheel of ten dele met gesloten deuren zal plaatsvinden. Het bevel kan ook worden gegeven op het verzoek van een getuige op grond dat het in het openbaar afleggen van zijn verklaring voor hemzelf, voor een of meer van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of in de zijlijn in de tweede of de derde graad of voor zijn echtgenote of vroegere echtgenote, dan wel de persoon met wie hij duurzaam feitelijk samenwoont of heeft samengewoond, een ernstige krenking van eer of goede naam ten gevolge zou hebben.
2.
De redenen worden in het proces-verbaal van de terechtzitting vermeld.
3.
Het Hof geeft het bevel niet dan na de verzoeker en in ieder geval de procureur-generaal en de verdachte, zo nodig met gesloten deuren, te hebben gehoord.
4.
Indien de in het eerste lid bedoelde beslissing in eerste aanleg is gegeven, staat daartegen geen beroep open.
5.
Tot bijwoning van de niet openbare zitting kan de voorzitter, de procureur-generaal en de verdachte gehoord, bijzondere toegang verlenen.