Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen
- Hoofdstuk II. Bijstand door Nederland te verlenen
+ Hoofdstuk III. Bijstand door Nederland te vragen
+ Hoofdstuk IV. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 13 Wet wederzijdse bijstand bij de invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2012. U leest nu de tekst die gold op -.
1.
Het verzoek tot invordering vermeldt de volgende gegevens:
a. de naam, het adres en alle andere relevante informatie betreffende de identiteit van de betrokken persoon of de derde die houder is van hem toebehorende vermogensbestanddelen;
b. de naam, het adres en alle andere relevante informatie betreffende de identiteit van de verzoekende autoriteit;
c. de executoriale titel die is afgegeven in de lidstaat waar de verzoekende autoriteit is gevestigd;
d. de aard en het bedrag van de schuldvordering, met inbegrip van de hoofdsom, de interest en alle andere verschuldigde bedragen in verband met sancties, boeten en kosten, uitgedrukt in euro's en voor zoveel nodig in de valuta van de lidstaat waar de verzoekende autoriteit is gevestigd;
e. de datum waarop de geadresseerde door de verzoekende autoriteit van de titel kennis is gegeven;
f. de datum met ingang waarvan en de periode gedurende welke de executie mogelijk is volgens het geldende recht van de lidstaat waar de verzoekende autoriteit is gevestigd;
g. alle overige relevante informatie.
2.
De verzoekende autoriteit doet Onze Minister, zodra zij hiervan kennis heeft, alle nuttige inlichtingen toekomen die betrekking hebben op de zaak welke de aanleiding was voor het verzoek tot invordering.