Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 6 Wet verbetering rechtspositie verzetsmilitairen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Beslissingen inzake pensioen, genomen krachtens de Algemene militaire pensioenwet of een vroegere militaire pensioenwet in de zin van die wet dan wel krachtens de Algemene burgerlijke pensioenwet of de Spoorwegpensioenwet of de wetten voor welke genoemde wetten in de plaats zijn getreden, worden met toepassing van deze wet herzien op schriftelijk verzoek van belanghebbende, gericht tot Onze Minister van Defensie, het bestuur van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds of de directie van het Spoorwegpensioenfonds al naar gelang de beslissing tot herziening door Onze genoemde Minister, door het bestuur van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds of door de directie van het Spoorwegpensioenfonds dient te worden genomen. De herziening gaat in op het tijdstip van het in werking treden van deze wet, tenzij het verzoek om herziening is ingekomen meer dan een jaar na bedoeld tijdstip, in welk geval artikel U 1 van de Algemene militaire pensioenwet en de daarmede overeenkomende artikelen van de andere in de eerste volzin genoemde pensioenwetten van overeenkomstige toepassing zijn.
2.
Beslissingen inzake de uitkering krachtens de Uitkeringswet gewezen militairen dan wel krachtens de regeling Uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag worden met toepassing van deze Wet door Onze Minister van Defensie, respectievelijk Onze Minister van Binnenlandse Zaken ambtshalve herzien.