Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 3 Wet verbetering rechtspositie verzetsmilitairen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Ziekten of gebreken in verband met of tengevolge van deelname aan het verzet of het zich in gevangenschap bevinden, als is bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid, feitelijke krijgsgevangenschap daaronder niet begrepen, worden ten aanzien van de verzetsmilitair en de ondergedoken militair voor de toepassing van de Algemene militaire pensioenwet en de vroegere militaire pensioenwetten in de zin van die wet aangemerkt als ziekten of gebreken ten aanzien waarvan verband bestaat met de uitoefening van de militaire dienst.
2.
Het verband met of het gevolg van deelname aan het verzet of het zich in gevangenschap bevinden, bedoeld in het eerste lid, wordt in elk geval geacht aanwezig te zijn, indien de verzetsmilitair of de ondergedoken militair:
a. tijdens de bezetting of in aansluiting daarop in verband met het verzet of het zich onttrekken aan krijgsgevangenschap drie maanden of langer in gevangenschap heeft doorgebracht dan wel naar het oordeel van Onze Minister van Defensie, de Pensioen- en Uitkeringsraad op de voet van artikel 4, derde lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 ( Stb. 1947, H313) gehoord, in verband met de aard van zijn verzetsactiviteiten aan buitengewoon zware en langdurige spanningen heeft blootgestaan en
b. voor ten minste zestig procent invalide is en deze invaliditeit niet duidelijk uit andere oorzaken dan het verzet is ontstaan.
3.
Bij toepassing van het tweede lid wordt rekening gehouden met de inzichten en ervaringen van de medische wetenschap met betrekking tot de relatie tussen het verzet en de geestelijke en lichamelijke gezondheidstoestand.