Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Bestuurlijke verhoudingen
- Hoofdstuk 3. Investeringsbudget
+ Hoofdstuk 4. Andere subsidies dan investeringsbudget
+ Hoofdstuk 5. Overige bepalingen
+ Hoofdstuk 6. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Artikel 18 Wet stedelijke vernieuwing

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 28 april 2011. U leest nu de tekst die gold op 27 april 2011.
1.
Indien het bedrag dat uit 's Rijks kas beschikbaar is voor investeringsbudget gedurende het investeringstijdvak wordt verhoogd, kan Onze Minister een aanvullend investeringsbudget onderscheidenlijk aanvullende middelen voor investeringsbudget verstrekken volgens regels die worden gegeven bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, waarbij zo nodig kan worden afgeweken van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 6, 7, 9 en 11.
2.
Indien gedurende een investeringstijdvak een gemeente als bedoeld in artikel 5, derde lid, wordt aangewezen als een gemeente als bedoeld in het tweede lid van dat artikel, kan Onze Minister die gemeente investeringsbudget verstrekken volgens regels die worden gegeven bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, waarbij zo nodig kan worden afgeweken van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 5, 6, 7, 11 en 12.
3.
In de gevallen, bedoeld in het tweede lid, wijzigt Onze Minister het bedrag van het reeds voor het betrokken investeringstijdvak aan de betrokken provincie verleende investeringsbudget ten nadele van die provincie tot ten hoogste het bedrag van het reeds door gedeputeerde staten van die provincie aan de betrokken gemeente verleende investeringsbudget en wijzigen gedeputeerde staten van die provincie de verlening van investeringsbudget aan die gemeente ten nadele van die gemeente met hetzelfde bedrag. De door Onze Minister reeds aan de betrokken provincie en de door die provincie reeds aan de betrokken gemeente bij wijze van voorschot betaalde bedragen aan investeringsbudget worden onderling verrekend.