Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Voorwerp van het referendum
+ Hoofdstuk 3. Mededeling en inwerkingtreding van voor een referendum vatbare wetten en stilzwijgende goedkeuring van verdragen
+ Hoofdstuk 4. De kiesgerechtigdheid
+ Hoofdstuk 5. Kieskringen en stembureaus
+ Hoofdstuk 6. Het inleidend verzoek tot het houden van een referendum
+ Hoofdstuk 7. Het definitieve verzoek tot het houden van een referendum
- Hoofdstuk 8. De stemming
+ Hoofdstuk 9. De stemopneming door het stembureau
+ Hoofdstuk 10. De vaststelling van de uitslag van het referendum
+ Hoofdstuk 11. De referendumcommissie
+ Hoofdstuk 12. Bepalingen inzake beroep
+ Hoofdstuk 13. Strafbepalingen
+ Hoofdstuk 13a. Het referendum in Bonaire, Sint Eustatius en Saba
+ Hoofdstuk 14. Slot- en overgangsbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 62 Wet raadgevend referendum

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 12 juli 2018. U leest nu de tekst die gold op 11 juli 2018.
1.
Met toepassing van hoofdstuk M van de Kieswet kan bij een referendum door een kiezer die op de vierenveertigste dag voor de dag van stemming zijn werkelijke woonplaats buiten Nederland heeft of op de dag van de stemming buiten Nederland verblijft, per brief worden gestemd.
2.
Bij de toepassing van hoofdstuk M van de Kieswet wordt het volgende in acht genomen:
a. in artikel M 3, eerste lid, wordt in plaats van «het registratieverzoek, bedoeld in artikel D 3 of artikel D 3a» gelezen: het registratieverzoek, bedoeld in artikel 21 of artikel 21a;
b. in artikel M 6, eerste lid, wordt in plaats van « artikel D 3» gelezen « artikel 21» en wordt in plaats van « artikel D 3a» gelezen: artikel 21a;
c. in artikel M 7, eerste lid, wordt in plaats van «de kandidaat van zijn keuze» gelezen: zijn keuze inzake de aan het referendum onderworpen wet;
d. artikel M 7, tweede lid, wordt gelezen: Daarna vouwt hij het stembiljet dicht en doet hij het stembiljet in de enveloppe voor het stembiljet.;
e. in artikel M 8, vierde lid, wordt in plaats van «nadat over de toelating van de gekozenen is beslist» gelezen: nadat de uitslag van het referendum is vastgesteld.