Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk II. Taken publieke gezondheidszorg
+ Hoofdstuk III. Landelijke en gemeentelijke nota gezondheidsbeleid
+ Hoofdstuk IV. Gemeentelijke gezondheidsdiensten
+ Hoofdstuk V. Bijzondere bepalingen infectieziektebestrijding
+ Hoofdstuk VI. Financiële bepalingen
+ Hoofdstuk VII. Handhaving
- Hoofdstuk Va. Openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
+ Hoofdstuk VIII. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 68a Wet publieke gezondheid

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Artikel 68a
Tenzij in dit hoofdstuk anders is bepaald, is het bepaalde bij of krachtens deze wet mede van toepassing in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, met dien verstande dat telkens in die bepalingen wordt gelezen voor:
a. «de gemeente»: het openbare lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba;
b. «gemeenteraad»: eilandsraad;
c. «college van burgemeester en wethouders» en «bestuur van de veiligheidsregio»: bestuurscollege;
d. «burgemeester» en «voorzitter van de veiligheidsregio»: gezaghebber;
e. «gemeentelijke gezondheidsdienst»: de in artikel 68c, eerste lid, bedoelde geneeskundige;
f. «nota gemeentelijk gezondheidsbeleid»: nota gezondheidsbeleid;
g. «samenwerkingsverband van registerloodsen»: een loods als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, van de Loodsenwet 2001 BES;
h. «lijk»: een lijk als bedoeld in de Begrafeniswet BES ;
i. «goed»: tastbaar product, met inbegrip van planten en met uitzondering van dieren, vervoermiddelen en lijken als bedoeld in de Begrafeniswet BES ;
j. «waar»: waar alsmede eet- en drinkwaar als bedoeld in artikel 1, onderdelen b en c, van de Warenwet BES;
k. «last onder bestuursdwang»: bestuursdwang als bedoeld in artikel 58j, eerste lid;
l. «burgerservicenummer»: het nummer van een geldig identiteitsdocument als bedoeld in artikel 2 van de Wet identificatieplicht BES;
m. «ziekenhuis»: zorginstelling als bedoeld in artikel 1, onder k, van de Wet zorginstellingen BES;
n. «verweerschrift als bedoeld in artikel 282, vierde lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering»: een verweerschrift als bedoeld in artikel 429h, vierde lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES;
o. «crisisplan, bedoeld in artikel 16 van de Wet veiligheidsregio’s»: rampen- en crisisplan, bedoeld in artikel 44 van de Veiligheidswet BES.