Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
- Hoofdstuk II. Concessies voor openbaar vervoer
+ Hoofdstuk III. Bepalingen inzake de aanbesteding en verlening van concessies
+ Hoofdstuk IV. Bepalingen voor gebruikers van voorzieningen van het openbaar vervoer
+ Hoofdstuk V. Taxivervoer
+ Hoofdstuk VI. Internationaal vervoer
+ Hoofdstuk VII. Handhaving
+ Hoofdstuk VIII. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 19 Wet personenvervoer 2000

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Het is verboden openbaar vervoer te verrichten zonder daartoe verleende concessie.
2.
In afwijking van het eerste lid kan, indien het openbaar vervoer uitvalt of dreigt uit te vallen, voor die situatie openbaar vervoer worden verricht zonder concessie overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, vijfde lid, van verordening (EG) 1370/2007.
3.
Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet voor een internationale passagiersvervoerdienst waarbij slechts een station in Nederland wordt aangedaan.
4.
Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet voor een internationale passagiersvervoerdienst indien daarvan overeenkomstig artikel 57, vierde lid, van de Spoorwegwet melding is gemaakt en daarvoor geen aanvraag als bedoeld in artikel 19a, tweede lid, is gedaan.
5.
Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet voor een internationale passagiersvervoerdienst indien daarvoor een of meer aanvragen als bedoeld in artikel 19a, tweede lid, zijn gedaan en de Autoriteit Consument en Markt heeft vastgesteld dat:
a. het hoofddoel van het vervoer is passagiers vervoeren tussen stations in verschillende lidstaten of dat geen aanvraag het hoofddoel betreft, en
b. het vervoer van passagiers tussen stations in Nederland het economisch evenwicht van een of meer concessies van een spoorwegonderneming niet in gedrang brengt of dat geen aanvraag het economisch evenwicht betreft.
6.
Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet voor een internationale passagiersvervoerdienst indien daarvoor een of meer aanvragen als bedoeld in artikel 19a, tweede lid, zijn gedaan, en de Autoriteit Consument en Markt heeft vastgesteld dat:
a. het hoofddoel van het vervoer is passagiers vervoeren tussen stations in verschillende lidstaten of dat geen aanvraag het hoofddoel betreft, en
b. het vervoer van passagiers tussen stations in Nederland het economisch evenwicht van een of meer concessies van een spoorwegonderneming in gedrang brengt.
7.
Het vierde tot en met zesde lid is van overeenkomstige toepassing op wijzigingen van het grensoverschrijdend personenvervoer per trein.
8.
Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over onder meer de toepassing van dit artikel en de procedure en criteria, bedoeld in de artikelen 10, vierde lid, en 11, vierde lid, van richtlijn 2012/34/EU.