Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
+ Hoofdstuk 2. Commerciële communicatie
+ Hoofdstuk 3. Aanbieder van commerciële communicatie
+ Hoofdstuk 4. Overeenkomsten langs elektronische weg
- Hoofdstuk 5. Elektronische handtekening
+ Hoofdstuk 6. Aansprakelijkheid
+ Hoofdstuk 7. Bescherming vertrouwelijkheid en privacy
+ Hoofdstuk 8. Cryptografie
+ Hoofdstuk 9. Buitengerechtelijke geschillenbeslechting
+ Hoofdstuk 10. Toezicht en opsporing
+ Hoofdstuk 11. Bestuursdwang
+ Hoofdstuk 12. Aanwijzingen
+ Hoofdstuk 13. Strafbepalingen
+ Hoofdstuk 14. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 7 Wet overeenkomsten langs elektronische weg BES

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Een elektronische handtekening heeft dezelfde rechtskracht als een handgeschreven handtekening en kan als bewijsmiddel in een gerechtelijke procedure worden toegelaten.
2.
Certificaten die door een certificatiedienstverlener aan het publiek worden afgegeven, worden voor bewijsdoeleinden erkend, op voorwaarde dat de certificatiedienstverlener voldoet aan bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorschriften; dan wel de certificatiedienstverlener zich voor het certificaat borg stelt.
3.
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot elektronische handtekeningen, de erkenning daarvan voor andere dan privaatrechtelijke doeleinden, de certificatie en certificatiedienstverleners, het toezicht op certificatiedienstverleners, de erkenning van certificaten en certificatiedienstverleners, de wijze van borgstellen, alsmede aanpalende onderwerpen waaromtrent regeling nuttig wordt geoordeeld.