Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I
+ Hoofdstuk II. Voorlopige maatregelen
- Hoofdstuk III. Procedure
+ Hoofdstuk IV. Overdracht van de tenuitvoerlegging van Nederlandse rechterlijke beslissingen
+ Hoofdstuk V. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Artikel 48 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
De in de artikelen 3-7 gestelde voorwaarden voor de toelaatbaarheid van de tenuitvoerlegging van bij rechterlijke beslissing opgelegde sancties zijn van overeenkomstige toepassing op de aanvulling en tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke beslissingen krachtens § 5 van Hoofdstuk I van het Benelux-verdrag inzake de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in strafzaken, gesloten te Brussel op 26 september 1968 (Trb. 1969, 9).
1.
Een veroordeelde, op wie een gedeeltelijke beslissing als bedoeld in § 5 van Hoofdstuk I van het in artikel 48 genoemde verdrag betrekking heeft, en die zich in Nederland bevindt, kan op verzoek van een bij dat verdrag aangesloten Staat voorlopig worden aangehouden, indien gegronde redenen bestaan voor de verwachting dat op korte termijn een voor inwilliging vatbaar verzoek tot aanvulling en tenuitvoerlegging van een in die Staat gewezen vonnis zal worden gedaan ter zake van feiten waarvoor naar Nederlands recht voorlopige hechtenis mogelijk is.
2.
De artikelen 9-12 zijn van overeenkomstige toepassing.
1.
Op verzoeken tot aanvulling en tenuitvoerlegging, bedoeld in artikel 48, zijn de afdelingen A, C en E van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:
a. met de tenuitvoerlegging van een in een vreemde Staat opgelegde sanctie wordt gelijkgesteld de aanvulling en tenuitvoerlegging van een in een vreemde Staat genomen rechterlijke beslissing, inhoudende, dat de veroordeelde het hem ten laste gelegde strafbare feit heeft begaan en dat deswege hem een straf of maatregel moet worden opgelegd;
b. de vordering van de officier van justitie, bedoeld in artikel 18, er toe strekt dat de rechtbank de buitenlandse rechterlijke beslissing aanvult;
c. tegen de uitspraak van de rechtbank door de veroordeelde en de officier van justitie hoger beroep kan worden ingesteld bij het gerechtshof en het in artikel 33 omtrent de uitspraak van de rechtbank bepaalde van overeenkomstige toepassing is op die van het gerechtshof. De artikelen 407-412, 413, eerste lid, en 414, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering vinden overeenkomstige toepassing.
2.
Op het rechtsgeding voor het gerechtshof zijn de in artikelen 28, 30 en 31 genoemde bepalingen van het Wetboek van Strafvordering , alsmede de artikelen 416-418, 423, eerste lid, 423aen 424, tweede lid, van dat Wetboek van overeenkomstige toepassing.