Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
- Hoofdstuk I. Algemene Bepalingen
+ Hoofdstuk II. Benoembaarheid, sollicitatieprocedure en benoeming
+ Hoofdstuk III. Kandidaat-notaris
+ Hoofdstuk IV. Waarneming
+ Hoofdstuk V. De akten en hun vorm, de minuten, grossen, afschriften en repertoria
+ Hoofdstuk VI. Toezicht
+ Hoofdstuk VII. Het bewaren en overbrengen van minuten, registers en repertoria
+ Hoofdstuk VIII. Overige bepalingen
+ Hoofdstuk IX. Wijzigingen van landsverordeningen
- Hoofdstuk X. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wet op het notarisambt BES

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Voor de op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet in functie zijnde notarissen geldt als standplaats het openbaar lichaam dat in hun benoemingsbesluit als standplaats is aangewezen.
2.
In afwijking van artikel 4, eerste lid, zijn de notarissen met als standplaats Sint Maarten bevoegd hun ambt tevens in de openbare lichamen Saba en Sint Eustatius uit te oefenen, zolang nog niet een notaris is benoemd in wiens benoemingsbesluit deze openbare lichamen als standplaats zijn aangewezen. In afwijking van artikel 4, eerste lid, zijn de notarissen met als standplaats Curaçao bevoegd hun ambt tevens in het openbaar lichaam Bonaire uit te oefenen, zolang nog niet een notaris is benoemd in wiens benoemingsbesluit dit openbaar lichaam als standplaats is aangewezen.
3.
Degene die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet de functie van notaris of kandidaat-notaris uitoefent, wordt na inwerkingtreding van deze wet geacht aan de voorwaarden voor uitoefening van die functie op grond van deze wet te hebben voldaan.
Artikel 80
Deze wet wordt aangehaald als: Wet op het notarisambt BES.