Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene Bepalingen
+ Hoofdstuk II. Benoembaarheid, sollicitatieprocedure en benoeming
+ Hoofdstuk III. Kandidaat-notaris
+ Hoofdstuk IV. Waarneming
+ Hoofdstuk V. De akten en hun vorm, de minuten, grossen, afschriften en repertoria
+ Hoofdstuk VI. Toezicht
- Hoofdstuk VII. Het bewaren en overbrengen van minuten, registers en repertoria
+ Hoofdstuk VIII. Overige bepalingen
+ Hoofdstuk IX. Wijzigingen van landsverordeningen
+ Hoofdstuk X. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 73 Wet op het notarisambt BES

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
In elk van de openbare lichamen wordt in het gebouw waarin het Gerecht in eerste aanleg zitting houdt, of in een ander daartoe door Onze Minister aangewezen gebouw, een algemene bewaarplaats van minuten, registers en repertoria ingericht, die onder toezicht van de Kamer van Toezicht staat.
2.
Door de Kamer van Toezicht wordt voor elke bewaarplaats een notaris aangewezen aan wie de bewaring van de zich aldaar bevindende stukken zal zijn opgedragen en die bevoegd en verplicht is om ten aanzien daarvan al datgene te verrichten, waartoe de notarissen ten aanzien van hun minuten, registers en repertoria bevoegd en verplicht zijn, zonder dat enig stuk buiten de bewaarplaats zal mogen worden gebracht, anders dan in de gevallen in artikel 47 vermeld.
3.
Bij afwezigheid, schorsing, ontzetting, ontslag of overlijden van de aangewezen notaris vervangt zijn waarnemer hem tijdelijk onder gelijke gehoudenheid.
4.
Deze vervanging duurt bij afwezigheid of schorsing gedurende de gehele tijd daarvan en in de overige gevallen totdat door de Kamer van Toezicht een ander als bewaarder wordt aangewezen.
5.
De aanwijzing door de Kamer van Toezicht geschiedt voor de tijd van vijf achtereenvolgende jaren, maar kan op verzoek of met toestemming van de betrokken notaris telkens voor dezelfde termijn worden verlengd.