Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene Bepalingen
+ Hoofdstuk II. Benoembaarheid, sollicitatieprocedure en benoeming
+ Hoofdstuk III. Kandidaat-notaris
+ Hoofdstuk IV. Waarneming
+ Hoofdstuk V. De akten en hun vorm, de minuten, grossen, afschriften en repertoria
- Hoofdstuk VI. Toezicht
+ Hoofdstuk VII. Het bewaren en overbrengen van minuten, registers en repertoria
+ Hoofdstuk VIII. Overige bepalingen
+ Hoofdstuk IX. Wijzigingen van landsverordeningen
+ Hoofdstuk X. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 58 Wet op het notarisambt BES

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
De Kamer van Toezicht neemt geen beslissing dan na de notaris of kandidaat-notaris en, indien een klacht is ingediend, de klager te hebben gehoord, althans daartoe behoorlijk te hebben opgeroepen.
2.
De oproeping geschiedt ten minste veertien dagen vóór de dag tot het verhoor bepaald, bij aangetekende brief, met vermelding van hetgeen de notaris of kandidaat-notaris wordt verweten.
3.
Het verhoor heeft plaats in Raadkamer.
4.
De notaris of kandidaat-notaris en, indien een klacht is ingediend, de klager kunnen zich bij het verhoor doen bijstaan door een advokaat, notaris of kandidaat-notaris.
5.
De Kamer van Toezicht beslist binnen drie weken.
6.
Van de beslissing van de Kamer van Toezicht, die met redenen dient te zijn omkleed, wordt bij aangetekende brief met bevestiging van ontvangst, kennisgegeven aan de notaris of kandidaat-notaris en, indien naar aanleiding van een klacht is beslist, aan de klager.