Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene Bepalingen
+ Hoofdstuk II. Benoembaarheid, sollicitatieprocedure en benoeming
+ Hoofdstuk III. Kandidaat-notaris
+ Hoofdstuk IV. Waarneming
- Hoofdstuk V. De akten en hun vorm, de minuten, grossen, afschriften en repertoria
+ Hoofdstuk VI. Toezicht
+ Hoofdstuk VII. Het bewaren en overbrengen van minuten, registers en repertoria
+ Hoofdstuk VIII. Overige bepalingen
+ Hoofdstuk IX. Wijzigingen van landsverordeningen
+ Hoofdstuk X. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 52 Wet op het notarisambt BES

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
De notaris is verplicht om, hetzij zelf, hetzij door een schriftelijk gemachtigde, uiterlijk op de laatste werkdag van februari van ieder jaar ter griffie van het Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba over te brengen een door hem voor echt verklaard dubbel van het repertorium van de akten, welke hij gedurende het afgelopen jaar heeft verleden.
2.
Indien de notaris in de loop van een jaar geen akte heeft verleden, moet hij binnen dezelfde termijn daarvan een verklaring ter griffie overleggen of door een schriftelijk gemachtigde doen overleggen.
3.
Van deze overbrenging moet blijken uit een akte van bewaarneming, door de griffier opgemaakt en door de notaris of zijn gemachtigde mede-ondertekend; deze akte wordt door de griffier ingeschreven in een afzonderlijk register, gekanttekend door de rechter in eerste aanleg.
4.
De volmachten worden aan het register vastgehecht.