Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene Bepalingen
+ Hoofdstuk II. Benoembaarheid, sollicitatieprocedure en benoeming
+ Hoofdstuk III. Kandidaat-notaris
+ Hoofdstuk IV. Waarneming
- Hoofdstuk V. De akten en hun vorm, de minuten, grossen, afschriften en repertoria
+ Hoofdstuk VI. Toezicht
+ Hoofdstuk VII. Het bewaren en overbrengen van minuten, registers en repertoria
+ Hoofdstuk VIII. Overige bepalingen
+ Hoofdstuk IX. Wijzigingen van landsverordeningen
+ Hoofdstuk X. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 38 Wet op het notarisambt BES

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Alle veranderingen en bijvoegingen worden in de marge van de akte geschreven, maar zijn alleen geldig voor zover die elk afzonderlijk door de verschijnende personen, welke de akte hebben getekend, door de notaris en door de getuigen, indien de akte in tegenwoordigheid van getuigen wordt verleden, ondertekend of geparafeerd zijn.
2.
Veranderingen of bijvoegingen kunnen ook achteraan, maar vóór het slot van de akte worden geplaatst, mits de bladzijde en de regel worden aangeduid, waartoe deze behoren, op straffe van nietigheid van elke op andere wijze of zonder deze aanduiding gedane verandering of bijvoeging.
3.
Het aantal veranderde of bijgevoegde woorden, letters, cijfers en leestekens wordt bij de verandering of bijvoeging met aanduiding van de regel waarin zij voorkomen, vermeld.