Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene Bepalingen
+ Hoofdstuk II. Benoembaarheid, sollicitatieprocedure en benoeming
+ Hoofdstuk III. Kandidaat-notaris
+ Hoofdstuk IV. Waarneming
- Hoofdstuk V. De akten en hun vorm, de minuten, grossen, afschriften en repertoria
+ Hoofdstuk VI. Toezicht
+ Hoofdstuk VII. Het bewaren en overbrengen van minuten, registers en repertoria
+ Hoofdstuk VIII. Overige bepalingen
+ Hoofdstuk IX. Wijzigingen van landsverordeningen
+ Hoofdstuk X. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 32 Wet op het notarisambt BES

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
De notariële akte moet leesbaar, in onafgebroken samenhang, zonder afkortingen, witte vakken, gapingen of tussenruimten worden geschreven of op andere wijze duurzaam op het materiaal gesteld; de noodzakelijk opengebleven onbeschreven vakken in de akte moeten vóór de ondertekening door een of meer duidelijke inktstrepen voor verdere beschrijving onbruikbaar gemaakt worden; alle getallen ter bepaling van de hoeveelheid of de hoegrootheid der zaken, welke in de akte worden vermeld, alsmede de dagtekening, moeten in schrijfletters worden uitgedrukt, maar kunnen daarvoor of daarna in cijfers worden gesteld.
2.
Het is echter geoorloofd om in volmachten, welke in originali worden uitgegeven, de naam van de gevolmachtigde oningevuld te laten en om in die welke in minuut worden verleden de voornamen van de gevolmachtigde alleen door de eerste letters van die voornamen aan te duiden.
3.
Hoeveelheden en hoegrootheden kunnen in de akte in cijfers worden uitgedrukt, mits dit in tabelvorm geschiedt ter verwerking in een algebraïsche som, welke som in schrijfletters moet worden herhaald.
4.
Dagtekeningen, met uitzondering van de dagtekening van de akte zelf, kunnen in cijfers worden vermeld, mits de naam van de maand in schrijfletters wordt uitgedrukt.
5.
Algemeen gebruikelijke afkortingen van academische en andere titels, aanduidingen van voornamen van gevolmachtigden alleen door de eerste letters van die voornamen, en kortere aanduidingen die in de akte volledig worden gedefinierd, zijn toegestaan.