Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene Bepalingen
+ Hoofdstuk II. Benoembaarheid, sollicitatieprocedure en benoeming
+ Hoofdstuk III. Kandidaat-notaris
+ Hoofdstuk IV. Waarneming
- Hoofdstuk V. De akten en hun vorm, de minuten, grossen, afschriften en repertoria
+ Hoofdstuk VI. Toezicht
+ Hoofdstuk VII. Het bewaren en overbrengen van minuten, registers en repertoria
+ Hoofdstuk VIII. Overige bepalingen
+ Hoofdstuk IX. Wijzigingen van landsverordeningen
+ Hoofdstuk X. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 29 Wet op het notarisambt BES

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Onverminderd de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek BES mogen de echtgenoot of bloed- of aanverwanten hetzij van de notaris, hetzij van de partijen, tot en met de derde graad in beide linies, niet als getuigen optreden.
2.
Indien een waarnemer de akte verlijdt, mogen ook niet als getuigen optreden de notaris wiens ambt hij waarneemt en diens echtgenoot of bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad in beide linies.
3.
In afwijking van het eerste en tweede lid mag de echtgenoot of bloed- of aanverwant van een koper, huurder, pachter, aannemer of borg bij onderscheidenlijk een openbare verkoop, verhuur, verpachting of aanbesteding, alsmede van een lid van een vergadering waarin van het verhandelde door een notaris proces-verbaal wordt opgemaakt, daarbij als getuige optreden.
4.
In geval van overtreding van dit artikel of van artikel 28 mist de akte authenticiteit en voldoet zij niet aan de voorschriften waarin de vorm van een notariële akte wordt geëist, een en ander behoudens het geval van verzuim van de in artikel 28, derde of vierde lid, voorgeschreven vermeldingen.