Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ 1. Algemeen deel
+ 2. Deel Markttoegang Financiële Ondernemingen
- 3. Deel Prudentieel Toezicht Financiële Ondernemingen
+ 3a. Deel Bijzondere maatregelen en voorzieningen betreffende financiële ondernemingen
+ 4. Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen
+ 5. Deel Gedragstoezicht financiële markten
+ 6. Deel bijzondere maatregelen betreffende de stabiliteit van het financiële stelsel
+ 7. Deel Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 3:267e Wet op het financieel toezicht

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Voor de toepassing van deze afdeling wordt onder gebeurtenis verstaan:
a. het voorbereiden van een overdrachtsplan als bedoeld in artikel 3:159c, eerste of tweede lid;
b. de mededeling, bedoeld in artikel 3:159d, eerste lid;
c. het uitoefenen van een bevoegdheid als bedoeld in artikel 3:159d, tweede lid;
d. een besluit als bedoeld in 3:159f;
e. het overleggen en het verzoek als bedoeld in artikel 3:159u;
f. het uitspreken van de overdrachtsregeling, bedoeld in artikel 3:159ij, eerste lid;
g. het goedkeuren van het overdrachtsplan, bedoeld in artikel 3:159ij, tweede en derde lid;
h. het verbinden van voorwaarden met betrekking tot de voldoening van de prijs, bedoeld in artikel 3:159ij, vierde lid;
i. de benoeming van een of meer overdragers, bedoeld in artikel 3:159z, eerste lid;
j. het instellen van hoger beroep, bedoeld in artikel 3:159aa eerste lid;
k. het instellen van verzet, bedoeld in artikel 3:159aa, derde lid;
l. de gegrondverklaring van het verzet, bedoeld in artikel 3:159aa, zesde lid;
m. het achterwege blijven van vernietiging als bedoeld in artikel 3:159aa, zesde lid;
n. een verzoek als bedoeld in artikel 3:159ag, eerste lid;
o. een besluit als bedoeld in artikel 6:1;
p. een besluit als bedoeld in artikel 6:2; of
q. een gebeurtenis naar een ander recht dan Nederlands recht, die vergelijkbaar is met de gebeurtenissen, bedoeld in onderdelen a tot en met p.
2.
Met een gebeurtenis worden gelijkgesteld handelingen die een gebeurtenis voorbereiden of uitvoeren, de uitoefening van bevoegdheden die met de gebeurtenis verband houden of het ontstaan dan wel nakomen van verplichtingen die met de gebeurtenis verband houden.