Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Definities
+ Hoofdstuk 2. De nederlandse beroepsorganisatie van accountants
+ Hoofdstuk 3. Verordeningen en overige besluiten
+ Hoofdstuk 4. De financiën van de beroepsorganisatie
+ Hoofdstuk 5. Bestuurlijk toezicht op de beroepsorganisatie
- Hoofdstuk 6. Het accountantsberoep
+ Hoofdstuk 7. De opleiding tot accountant
+ Hoofdstuk 8. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 36 Wet op het accountantsberoep

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Er is een accountantsregister waarin accountants zijn ingeschreven.
2.
In het accountantsregister worden, voor zover van toepassing, de volgende gegevens van de ingeschrevene opgenomen:
a. de naam;
b. de voornamen;
c. de geboortedatum;
d. het adres;
e. het kantooradres dan wel het adres van de organisatie of instelling waar de accountant werkzaam is;
f. de datum van inschrijving;
g. de titel, bedoeld in artikel 41;
h. de ledengroep waartoe de ingeschrevene behoort;
i. indien de opleiding van de ingeschrevene voldoet aan de eindtermen voor het uitvoeren van wettelijke controles: een aantekening daarvan;
j. indien een tuchtmaatregel is opgelegd: de opgelegde maatregel en het tijdstip waarop deze is ingegaan en, voor zover van toepassing, het tijdstip waarop deze eindigt;
k. de datum van een doorhaling van een ingeschrevene.
3.
De vermelding van de tuchtrechtelijke maatregel wordt na tien jaren, gerekend vanaf het tijdstip waarop de tuchtrechtelijke maatregel is opgelegd, uit het accountantsregister verwijderd.
4.
Onverminderd het derde lid wordt een tuchtrechtelijke maatregel tot tijdelijke doorhaling van de inschrijving in het accountantsregister tot vijf jaar na het einde van de maatregel in het accountantsregister vermeld.
5.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over het accountantsregister.