Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
- Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk Ia. Landelijke verwijsindex
+ Hoofdstuk Ib. Het gebruik van het burgerservicenummer in de jeugdzorg
+ Hoofdstuk II. Aanspraken op jeugdzorg
+ Hoofdstuk III. De stichting die een bureau jeugdzorg in stand houdt
+ Hoofdstuk IV. Zorgaanbod
+ Hoofdstuk IVa. Pleegzorg
+ Hoofdstuk IVb. Gesloten jeugdzorg
+ Hoofdstuk V. Planning
+ Hoofdstuk VI. Uitkeringen en subsidies
+ Hoofdstuk VII. Beleidsinformatie
+ Hoofdstuk VIII. Toezicht
+ Hoofdstuk IX. Inzage in en het bewaren en vernietigen van bescheiden
+ Hoofdstuk X. De vertrouwenspersoon
+ Hoofdstuk XI. Medezeggenschap
+ Hoofdstuk XII. Klachtrecht
+ Hoofdstuk XIII. Bijdrage in de kosten van jeugdzorg
- Hoofdstuk XIV. Wijziging van andere wetten
+ Hoofdstuk XV. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wet op de jeugdzorg

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Artikel 77
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 1.]
Artikel 78
[Wijzigt de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen.]
Artikel 79
[Wijzigt het Wetboek van Strafrecht.]
Artikel 80
[Wijzigt het Wetboek van Strafvordering.]
Artikel 81
[Wijzigt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.]
Artikel 82
[Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.]
Artikel 83
[Wijzigt de Algemene bijstandswet.]
Artikel 84
[Wijzigt de Algemene nabestaandenwet.]
Artikel 85
[Wijzigt de Werkloosheidswet.]
Artikel 86
[Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.]
Artikel 87
[Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.]
Artikel 88
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening kunstenaars.]
Artikel 89
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]
Artikel 90
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]
Artikel 91
[Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]
Artikel 92
[Wijzigt de Ziektewet.]
Artikel 94
[Wijzigt de Uitvoeringswet verdragen inzake internationale ontvoering van kinderen.]
Artikel 95
[Wijzigt de Welzijnswet 1994.]
Artikel 96
[Wijzigt de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen.]
Artikel 97
[Wijzigt de Wet op de rechtsbijstand.]
Artikel 98
[Wijzigt de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie.]
Artikel 99
[Wijzigt de Wet bescherming persoonsgegevens.]
Artikel 100
[Wijzigt de Wet arbeid en zorg.]
Artikel 101
[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]