Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Aard bepalingen
Artikel 3. Medezeggenschapsraad
Artikel 4. Voorzitter medezeggenschapsraad
Artikel 5. Algemene bevoegdheden en taken medezeggenschapsraad en raadsleden
Artikel 6. Instemmingsbevoegdheid medezeggenschapsraad
Artikel 7. Adviesbevoegdheid medezeggenschapsraad
Artikel 8. Instemmingsbevoegdheid personeelsdeel medezeggenschapsraad
Artikel 9. Instemmingsbevoegdheid ouders/leerlingendeel medezeggenschapsraad
Artikel 10. Adviesbevoegdheid personeels- of ouders/leerlingendeel medezeggenschapsraad
Artikel 11. Regels wijze besluitvorming
Artikel 12. Adviesaanvrage
Artikel 13. Nadere regels bijzondere bevoegdheden
Artikel 14. Medezeggenschapsreglement
Artikel 15. Inhoud medezeggenschapsreglement
Artikel 16. Bijlagen medezeggenschapsreglement
Artikel 17. Geldigheidsduur bijzondere bevoegdheden ingevolge toepassing artikel 15, tweede lid
Artikel 18. Commissie voor geschillen
Artikel 19. Competentie commissie
Artikel 20. Geschillen bijzondere instemmingsbevoegdheid
Artikel 21. Geschil inhoud medezeggenschapsreglement
Artikel 22. Geschil bijzondere adviesbevoegdheid raad
Artikel 23. Geschil interpretatie
Artikel 24. Nadere geschillen
Artikel 25. Procesbevoegdheid medezeggenschapsraad
Artikel 26. Geledingenraden
Artikel 27. Deelraden
Artikel 28. Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Artikel 29. Gemeenschappelijke geledingenraden
Artikel 30. Afwijking bij bijzondere omstandigheden
Artikel 31. Ontheffing in verband met eigen aard
Artikel 32. Voorzieningen
Artikel 33. Scholing
Artikel 34. Inhouding vergoeding
Artikel 35. Wet op de ondernemingsraden
Artikel 36. Intrekking WMO; Besluit medezeggenschap onderwijs ; wijziging Invoeringswet W.H.B.O.
Artikel 37
Artikel 38
Artikel 39. Overgangsrecht bevoegdheden artikel 8
Artikel 40. Overgangsrecht medezeggenschapreglement
Artikel 41. Overgangsrecht bijzondere bevoegdheden
Artikel 42. Overgangsrecht medezeggenschapsraad
Artikel 43. Commissies voor geschillen
Artikel 44. Beslissing aanhangige geschillen
Artikel 45. Voorlopige medezeggenschapsraad
Artikel 46
Artikel 47
Artikel 48. Wijzigingsbepalingen bevoegd gezag openbare school
Artikel 49. Verslag
Artikel 50. Inwerkingtreding; citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Artikel 38 Wet medezeggenschap onderwijs 1992

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 maart 2010. U leest nu de tekst die gold op 28 februari 2010.