Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Zorg voor de veiligheid op en nabij de lokale spoorwegen
+ Hoofdstuk 3. Beheer van lokale spoorwegen
+ Hoofdstuk 4. Verkeer
- Hoofdstuk 5. Vervoer over de lokale spoorwegen
+ Hoofdstuk 6. Eisen aan het personeel
+ Hoofdstuk 7. Toezicht en handhaving
+ Hoofdstuk 8. Overige bepalingen
+ Hoofdstuk 9. Wijziging andere wetten
+ Hoofdstuk 10. Overgangsbepalingen
+ Hoofdstuk 11. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 30 Wet lokaal spoor

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Een tussen de beheerder en de vervoerder gesloten toegangsovereenkomst over het gebruik van de door de beheerder toegewezen vervoercapaciteit bevat in elk geval bedingen over:
a. de door de beheerder te bieden kwaliteit van de lokale spoorweginfrastructuur; en
b. de dagen en tijdstippen waarop het vervoer over de lokale spoorweginfrastructuur is toegestaan.
2.
Gedeputeerde staten onderscheidenlijk het dagelijks bestuur stellen een beleidskader vast met toewijzingscriteria, dat de beheerder in acht neemt bij de verdeling van de vervoercapaciteit, waarbij voorrang wordt gegeven aan de capaciteit die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van de concessie, bedoeld in artikel 20, tweede of derde lid, van de Wet personenvervoer 2000.
3.
Het is verboden de door de beheerder toegewezen vervoercapaciteit over te dragen of in gebruik te geven aan een andere vervoerder.