Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen
- Hoofdstuk 2. De registratie en het toezicht
+ Hoofdstuk 3. Controle en inlichtingen
+ Hoofdstuk 4. Overige bepalingen
+ Hoofdstuk 5. Beroep
+ Hoofdstuk 5 A. Dwangsom en bestuurlijke boete
+ Hoofdstuk 6. Wijzigingen van andere wetten
+ Hoofdstuk 7. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Artikel 4 Wet inzake de wisselkantoren

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 19 juli 2002. U leest nu de tekst die gold op 18 juli 2002.
1.
Het is verboden als wisselkantoor werkzaam te zijn.
2.
Het in het eerste lid vervatte verbod is niet van toepassing op:
a. degene die als wisselkantoor is ingeschreven in het register;
b. de Bank;
d. kredietinstelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, van de Wet toezicht kredietwezen 1992 die ingevolge artikel 52, tweede lid, onder c of d , van de Wet toezicht kredietwezen 1992 zijn ingeschreven, voorzover de werkzaamheden als wisselkantoor ingevolge artikel 31, tweede lid, onderscheidenlijk artikel 32, tweede lid, van die wet in Nederland mogen worden uitgeoefend;
e. financiële instellingen die ingevolge artikel 52, tweede lid, onder e , f of g , van de Wet toezicht kredietwezen 1992 zijn ingeschreven, voorzover de werkzaamheden als wisselkantoor ingevolge artikel 45, artikel 50, onderscheidenlijk artikel 51, van die wet mogen worden uitgeoefend.