Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. Opheffing en instelling van gemeenten
- Paragraaf 2. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wet gemeentelijke herindeling Over-Betuwe

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Artikel 4
Voor de nieuwe gemeente Bemmel respectievelijk de nieuwe gemeente Overbetuwe worden de op te heffen gemeente Bemmel respectievelijk de op te heffen gemeente Elst aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling , in verband met de toepassing van de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.
Artikel 5
Voor de op te heffen gemeenten Bemmel, Gendt en Huissen respectievelijk de op te heffen gemeenten Elst, Heteren en Valburg worden de nieuwe gemeente Bemmel respectievelijk de nieuwe gemeente Overbetuwe aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling :
a. artikel 39, tweede lid, in verband met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen;
b. artikel 41, derde lid, in verband met de deelneming aan gemeenschappelijke regelingen;
c. de artikelen 44, eerste lid , en 45, tweede lid, in verband met de overgang van rechten en verplichtingen;
d. artikel 48, tweede lid, in verband met de uitkeringen, bedoeld in dat artikel;
e. artikel 59, eerste lid , in verband met de overgang van ambtenaren.
1.
Voor de nieuwe gemeenten Bemmel respectievelijk Overbetuwe die bij deze wet worden ingesteld, worden tussentijdse raadsverkiezingen gehouden als bedoeld in artikel 52, tweede lid, onderdeel a, van de Wet algemene regels herindeling.
2.
Met de voorbereiding van de tussentijdse raadsverkiezingen worden de op te heffen gemeenten Bemmel respectievelijk Elst belast.
3.
Indien de datum van herindeling valt binnen twee jaar voor de datum waarop de reguliere verkiezingen voor de leden van de gemeenteraden ingevolge de Kieswet moeten worden gehouden, vinden deze verkiezingen niet plaats in de gemeenten die bij deze wet zijn ingesteld.
4.
De zittingsperiode van de leden van de raden van de nieuwe gemeenten eindigt in de in het derde lid bedoelde situatie gelijk met de zittingsperiode van de leden van de raden van de overige gemeenten die volgt op de eerste verkiezingen voor de gemeenteraden na de datum van herindeling.
Artikel 7
[Wijzigt de Wet op de rechterlijke indeling.]
Artikel 8
[Wijzigt de Politiewet 1993.]
Artikel 9
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.