Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
- § 1. Algemeen
+ § 2. De financiering van het ABP
+ § 3. Het Vut-fonds en de financiering daarvan
+ § 4
+ § 5
+ § 6. Aanpassing van salarissen
+ § 7. Financiële aanspraken en verplichtingen van het ABP
+ Paragraaf 8
+ § 9. Wijzigingen van de Abp-wet
+ § 10. Wijzigingen van de Algemene militaire pensioenwet
+ § 11. Wijziging en intrekking van andere wetten
- § 12. Overgangsrecht en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 84 Wet financiële voorzieningen privatisering ABP

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
De gewezen militair, die als zodanig een pensioen ter zake van arbeidsongeschiktheid ingevolge de bij of krachtens de Kaderwet militaire pensioenen vastgestelde bepalingen ontvangt op basis van een pensioengrondslag die is vastgesteld over een periode die geheel is gelegen voor het jaar 1995, heeft recht op een toeslag ter grootte van een percentage van dat pensioen, welk percentage in kolom 2 van de bij deze wet behorende tabel II is opgenomen achter de daarbij in kolom 1 genoemde pensioengrenzen.
2.
Wanneer het invaliditeitspensioen met toepassing van de bij of krachtens de Kaderwet militaire pensioenen vastgestelde bepalingen ter zake van samenloop met andere inkomsten een vermindering heeft ondergaan, wordt de toeslag berekend over het aldus verminderde pensioen.
3.
Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van degene wiens pensioen wegens ziekten of gebreken ingevolge artikel F 6, zevende lid, van de Amp-wet, zoals dat artikel luidde op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel 56, onderdeel I, van deze wet 80 procent bedraagt van het bedrag dat overeenkomt met het tot een jaarbedrag herleide maximum-salaris volgens schaal 1 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 vermeerderd met de daarbij behorende vakantie-uitkering.