Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Algemeen
+ § 2. De financiering van het ABP
+ § 3. Het Vut-fonds en de financiering daarvan
+ § 4
- § 5
+ § 6. Aanpassing van salarissen
+ § 7. Financiële aanspraken en verplichtingen van het ABP
+ Paragraaf 8
+ § 9. Wijzigingen van de Abp-wet
+ § 10. Wijzigingen van de Algemene militaire pensioenwet
+ § 11. Wijziging en intrekking van andere wetten
+ § 12. Overgangsrecht en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 31 Wet financiële voorzieningen privatisering ABP

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
De werkgever houdt op het loon van de werknemer een inhouding inzake werkloosheid in, ter grootte van een percentage van de heffingsgrondslag dat overeenkomt met het premiedeel dat op grond van artikel 86, eerste lid, van de Werkloosheidswet wordt vastgesteld door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor zover dat premiedeel ten laste wordt gebracht van de werknemer in de zin van die wet.
2.
In afwijking van het eerste lid bedraagt de inhouding inzake werkloosheid over het loon uit een deeltijdbetrekking: het met de deeltijdfactor vermenigvuldigde percentage, bedoeld in het eerste lid, van de heffingsgrondslag.
3.
Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over de in het eerste lid bedoelde inhouding.