Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 4 Wet eenmalige verlenging werkingsduur oalt-plannen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Indien deze wet in werking treedt na 31 juli 2002, stelt de gemeenteraad die voor de periode van 1 augustus 1998 tot en met 31 juli 2002 een plan inzake onderwijs in allochtone levende talen als bedoeld in artikel 171, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 157, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra en artikel 272, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs heeft vastgesteld, binnen drie maanden na de inwerkingtreding van deze wet een nieuw plan vast voor de periode van 1 augustus 2002 tot en met 31 juli 2004. Indien het nieuwe plan overeenkomt met het oude plan, zijn artikel 171, vijfde lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 157, vijfde lid, van de Wet op de expertisecentra en artikel 272, vijfde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs niet van toepassing. Indien het nieuwe plan afwijkt van het oude plan, wordt de vaststelling van het nieuwe plan aangemerkt als de wijziging van een bestaand plan.
2.
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een besluit omtrent de verdeling van middelen als bedoeld in artikel 171, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 157, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra en artikel 272, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs.
3.
Indien deze wet in werking treedt na 31 juli 2002, neemt de gemeenteraad die voor de periode van 1 augustus 1998 tot en met 31 juli 2002 besloten heeft de middelen die de gemeente als specifieke uitkering ter tegemoetkoming in de kosten voor onderwijs in allochtone levende talen uit 's Rijks kas ontvangt, geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een andere gemeente ten behoeve van onderwijs in een of meer allochtone levende talen in die gemeente, binnen drie maanden na de inwerkingtreding van deze wet een nieuw besluit voor de periode van 1 augustus 2002 tot en met 31 juli 2004. Indien het nieuwe besluit overeenkomt met het oude besluit, behoeven de allochtone ouders niet in staat te worden gesteld hun mening over het voorgenomen besluit kenbaar te maken.