Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 1 Wet eenmalige verlenging werkingsduur oalt-plannen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Een voor de periode van 1 augustus 1998 tot en met 31 juli 2002 vastgesteld plan inzake onderwijs in allochtone levende talen als bedoeld in artikel 171, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 157, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra en artikel 272, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs wordt van rechtswege verlengd tot en met 31 juli 2004, onverminderd de bevoegdheid van de gemeenteraad om het plan te wijzigen.
2.
Het eerste lid is niet van toepassing, indien het plan inzake onderwijs in allochtone levende talen tezamen met het onderwijsachterstandenplan, bedoeld in artikel 166 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 153 van de Wet op de expertisecentra en artikel 268 van de Wet op het voortgezet onderwijs, voor de periode van 1 augustus 1998 tot en met 31 juli 2002 als één plan is vastgesteld. In dat geval stelt de gemeenteraad binnen drie maanden na de inwerkingtreding van deze wet voor de periode van 1 augustus 2002 tot en met 31 juli 2004 een nieuw plan inzake onderwijs in allochtone levende talen vast.
3.
De vaststelling van een plan inzake onderwijs in allochtone levende talen, bedoeld in het tweede lid, wordt voor de toepassing van artikel 171 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 157 van de Wet op de expertisecentra en artikel 272 van de Wet op het voortgezet onderwijs aangemerkt als de wijziging van een bestaand plan.