Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Inhoud basisregistratie grootschalige topografie
+ Hoofdstuk 3. Het bijhouden van de basisregistratie grootschalige topografie
+ Hoofdstuk 4. Inrichting van de basisregistratie grootschalige topografie
+ Hoofdstuk 5. Inzage, verstrekking en gebruik van gegevens
- Hoofdstuk 6. Wijziging van de in de basisregistratie grootschalige topografie opgenomen gegevens
+ Hoofdstuk 7. Controle
+ Hoofdstuk 8. Wijziging van andere wetten
+ Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 28 Wet basisregistratie grootschalige topografie

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Indien de bronhouder op grond van artikel 27, eerste dan wel vierde lid, heeft beslist over wijziging dan wel opneming van het betreffende authentiek gegeven, levert hij indien van toepassing dat authentiek gegeven onverwijld aan de Dienst en bericht de bronhouder aan de Dienst dat het geografisch object waarop het authentiek gegeven betrekking heeft niet langer in onderzoek is.
2.
De Dienst verwerkt een bericht als bedoeld in het eerste lid in het register, bedoeld in artikel 27, derde lid, tegelijk met de verwerking van de wijziging in de basisregistratie grootschalige topografie of, indien een melding als bedoeld in artikel 25, eerste lid, niet tot wijziging leidt, binnen vier werkdagen na ontvangst van dat bericht.
3.
De bronhouder maakt zijn beslissing over wijziging dan wel opneming van het betreffende authentiek gegeven onverwijld bekend aan het bestuursorgaan dat de melding, bedoeld in artikel 25, eerste lid, heeft gedaan.