Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk II. Kring van de verzekerden
+ Hoofdstuk III
+ Hoofdstuk IV. De op te brengen middelen
+ Hoofdstuk V. Het verstrekken van inlichtingen
+ Hoofdstuk VI. Bezwaar en beroep
- Hoofdstuk VII. Overgangsbepalingen
+ Hoofdstuk VIIa
+ Hoofdstuk VIII. Strafbepalingen
+ Hoofdstuk IX. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 41 Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
De weduwe, wier echtgenoot is overleden vóór 1 januari 1966 en die op die dag nog geen 65 jaar oud is, heeft van die dag af recht op weduwenpensioen naar de bepalingen van deze wet, indien zij dat recht zou hebben gehad wanneer deze wet op het tijdstip van overlijden van haar echtgenoot reeds van kracht zou zijn geweest.
2.
De wettige, gewettigde en door de vader erkende natuurlijke kinderen, wier vader is overleden vóór 1 januari 1966 en die op die dag nog geen 15 jaar oud zijn, hebben van die dag af naar de bepalingen van deze wet recht op wezenpensioen, indien zij dat recht zouden hebben gehad wanneer deze wet op het tijdstip van overlijden reeds van kracht geweest zou zijn.
3.
De kinderen, wier moeder is overleden vóór 1 januari 1966 en die als gevolg daarvan ouderloos zijn geworden en die op 1 januari 1966 nog geen 15 jaar oud zijn, hebben van die dag af naar de bepalingen van deze wet recht op wezenpensioen, indien zij dat recht zouden hebben gehad wanneer deze wet op het tijdstip van overlijden reeds van kracht zou zijn geweest.
4.
Het bepaalde in de voorgaande leden is slechts van toepassing op Nederlanders, die in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba wonen.
5.
Een kind kan tegelijkertijd slechts op grond van één overlijden wezenpensioen genieten.