Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
+ Hoofdstuk 2. Aanwijzing nationale accreditatie-instantie
- Hoofdstuk 3. Taak en uitvoering
+ Hoofdstuk 4. Toezicht
+ Hoofdstuk 5. Wijziging van andere wetten
+ Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Artikel 4
De Raad voor Accreditatie is belast met:
a. het uitvoeren van de in de verordening aan de nationale accreditatie-instantie opgedragen taken;
b. het verrichten van werkzaamheden op het gebied van accreditatie in verband met de uitvoering van verdragen of internationale afspraken, na een daartoe strekkend verzoek van Onze Minister.
1.
De Raad voor Accreditatie besluit op een aanvraag om accreditatie binnen zes maanden na ontvangst van de aanvraag.
2.
De in het eerste lid bedoelde termijn wordt verlengd met zes maanden ingeval de Raad voor Accreditatie bij de voorbereiding van het besluit vaststelt dat
a. de aanvrager voor het verkrijgen van de accreditatie enkele wijzigingen moet aanbrengen in zijn onderneming of werkwijze alvorens de accreditatie kan worden verleend of
b. het niet mogelijk is een onderzoek naar de geschiktheid voor de accreditatie te doen wegens een feitelijk gebrek aan de zijde van de aanvrager, dat niet aan de aanvrager te wijten is, in de mogelijkheden om dat onderzoek uit te voeren.
Artikel 6
De Raad voor Accreditatie kan aan een besluit tot accreditatie voorwaarden verbinden die strekken tot de verwezenlijking van het doel van de accreditatie.
1.
De Raad voor Accreditatie stelt tarieven vast voor de door hem te verrichten werkzaamheden ten behoeve van conformiteitsbeoordelingsinstanties.
2.
De Raad voor Accreditatie kan voorts tarieven vaststellen die eenmalig of jaarlijks verschuldigd zijn voor informatieverstrekking en andere activiteiten in het kader van zijn contacten met conformiteitsbeoordelingsinstanties.